Công bố Sách Niên giám Toà Thánh và Sách Niên giám Thống kê Giáo hội

Công bố Sách Niên giám Toà Thánh

và Sách Niên giám Thống kê Giáo hội

??????????????

WHĐ (18.04.2015) / VIS – Sáng thứ Năm 16-04, Toà Thánh Vatican đã công bố Sách Niên giám Toà Thánh năm 2015 và Sách Niên giám Thống kê Giáo hội 2013. Sách Niên giám Toà Thánh cho thấy một số khía cạnh mới của đời sống Giáo hội từ tháng Hai 2014 đến tháng Hai 2015, và Sách Niên giám Thống kê Giáo hội trình bày những thay đổi trong năm 2013.

Các số liệu thống kê của năm 2013 cho thấy tính năng động của Giáo hội Công giáo tại 2.989 địa hạt trên toàn thế giới.Trong năm qua, có 3 giáo phận (trong đó 2 giáo phận thuộc nghi lễ Đông phương) được nâng lên hàng Tổng giáo phận;thêm 1 chuẩn Tổng giáo phận và 6 giáo phận mới được thiết lập (3 giáo phận thuộc nghi lễ Đông phương); ngoài ra có một giám hạt tòng thổ được nâng lên hàng giáo phận, và một hạt Phủ doãn Tông toà được nâng lên hạt Đại diện Tông toà.

Đến cuối năm 2013, số tín hữu Công giáo trên toàn thế giới là 1 tỉ 254 triệu, tức tăng thêm 139 triệu tính từ năm 2005. So với dân số thế giới, tỉ lệ tín hữu Công giáo hiện nay là 17,7%.

Tính riêng ở châu Phi, số tín hữu Công giáo gia tăng 34%, trong khi dân số tại châu lục này từ năm 2005 đến 2013 chỉ tăng 1,9%.

Tỉ lệ gia tăng tín hữu Công giáo ở châu Á (3,2% trong năm 2013, so với 2,9% trong năm 2005) cũng  cao hơn tỉ lệ gia tăng dân số ở châu Á.

Tại châu Mỹ, tỉ lệ tín hữu Công giáo vẫn ở mức 63% dân số châu lục.

Tại châu Âu, nơi tình hình gia tăng dân số đang chựng lại, vẫn có một sự gia tăng nhẹ về số người được rửa tội trong những năm gần đây.

Còn ở châu Đại Dương, tỉ lệ tín hữu Công giáo vẫn ổn định mặc dù dân số châu lục này đang giảm đi.

Số giám mục trên thế giới hiện nay là 5.173, tăng thêm 40 vị so với năm trước. Trong khi số giám mục giảm tại Bắc Mỹ (6 vị) và châu Đại Dương (5), thì Trung Mỹ và Nam Mỹ có thêm 23 giám mục, châu Phi tăng thêm 5 vị, châu Á 14vị và châu Âu 9 vị.

Tổng số linh mục –giáo phận và dòng tu– là 415.348, tức tăng thêm 1.035 linh mục.

Số đại chủng sinh –thuộc cả giáo phận và các dòng tu– là 118.251 vào cuối năm 2013, giảm 2% so với cuối năm 2011.Tính riêng, châu Á giảm 0,5%, châu Âu giảm 3,6% và Bắc Mỹ giảm 5,2%. Tuy nhiên số đại chủng sinh tại châu Phi tăng thêm 1,5%.

Số phó tế vĩnh viễn tiếp tục gia tăng: từ 33.391 vào năm 2005 lên 43.000 vào năm 2013. Có đến 96,7% số phó tế vĩnh viễn phục vụ ở Bắc Mỹ và Châu Âu.

Số tu sĩ không phải linh mục tăng thêm 1%, từ 54.708 vào năm 2005 lên 55.000 vào năm 2013. Tính riêng, tại châu Phi tăng thêm 6%, châu Á tăng thêm 30%, châu Mỹ giảm 2,8%, châu Âu giảm 10,9% và châu Đại Dương giảm 2%. Số nữ tu giảm đáng kể: đến cuối năm chỉ còn 693.575 nữ tu so với 760.529 vào năm 2005. Tại châu Âu giảm 18,3%, châu Đại Dương giảm 17,1%, và châu Mỹ giảm 15,5. Tuy nhiên, số nữ tu đã tăng thêm 18% ở châu Phi và 10% ở châu Á.

 

Huy Hoàng

 

Đánh giá bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *